YOU DON’T TAKE A PHOTOGRAPH, YOU MAKE IT

Ett lite utdrag av portrettbildene mine

MER FRA EGIL HANSEN